Aktualnie online
Go┼Ťci online: 4

U┼╝ytkownik├│w online: 0

┼ü─ůcznie u┼╝ytkownik├│w: 168
Najnowszy u┼╝ytkownik: manga73
Partnerzy
Korona na Facebooku
Zapraszamy na facebooka
Logowanie
Nazwa u┼╝ytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si─Ö

Nie mo┼╝esz si─Ö zalogowa─ç?
Popro┼Ť o nowe has┼éo
Kalendarz
 << Luty 2019 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
       1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28     

Brak wydarzeń.

Mistrzostwa Wojew??dztwa Pomorskiego Junior??w
Kalendarz | Szukaj   O...

Wydarzenie 09.06.2018
Mistrzostwa Wojew??dztwa Pomorskiego Junior??w
Eksport
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW WOJEW??DZTWA POMORSKIEGO JUNIOR??W W SZACHACH

1. Organizatorzy:
Pomorski Wojew??dzki Zwi─?zek Szachowy
Instytucjami wsp????finansuj─?cymi s─?: Samorz─?d Wojew??dztwa Pomorskiego i Pomorska Federacja Sportu.
2. Termin i miejsce:
Zawody zostan─? rozegrane w sobot─? 9.06.2018 r. w AMBER EXPO w Gda??sku, ul. ??aglowa 11.
3. Cel :
Wy??onienie Mistrzy?? i Mistrz??w Wojew??dztwa Pomorskiego Junior??w w szachach.
Popularyzacja kr??lewskiej gry w??r??d dzieci i m??odzie??y wojew??dztwa pomorskiego.
4. Uczestnictwo:
Prawo gry w zawodach, maj─? zawodnicy spe??niaj─?cy n/w warunki:
a) zawodnicy zrzeszeni w klubach wojew??dztwa pomorskiego
Fajne nie zrzeszona m??odzie?? szkolna z terenu wojew??dztwa pomorskiego
c) op??ata wpisowego w wysoko??ci 25 z?? (zawiera op??at─? klasyfikacyjno-rankingow─?) od zawodnika.
5. System rozgrywek:
Rozgrywki w grupach wiekowych oddzielnie dla dziewcz─?t i ch??opc??w systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. W przypadku ma??ej liczby uczestnik??w dopuszcza si─? ??─?czenie zawodnik??w z s─?siednich grup wiekowych w jeden turniej. Po??─?czone w ten spos??b grupy mog─? rozegra─? turniej wy??─?cznie systemem ko??owym. W??wczas ustalenie kolejno??ci miejsc zawodnik??w w poszczeg??lnych grupach wiekowych odbywa si─? po uwzgl─?dnieniu partii pomi─?dzy zainteresowanymi zawodnikami jednej grupy wiekowej.Poszczeg??lne kategorie wiekowe eliminacji obejmuj─? dziewcz─?ta i ch??opc??w w nast─?puj─?cych grupach: do 9 lat (rocznik 2009 i m??odsi), do 11 lat (2007-2008), do 13 lat (2005-2006), do 15 lat (2003-2004) i do 18 lat (2000-2002).
6. Zg??oszenia
Zg??oszenia do dnia 8.06.2018 r. za pomoc─? formularza zg??oszeniowego na stronie: www.chessarbiter.com Zawodnicy, kt??rzy dokonaj─? zg??osze?? po wyznaczonym terminie b─?d─? dopuszczeni do gry w miar─? posiadanych wolnych miejsc i po wp??aceniu wpisowego w wysoko??ci 30 z??.
7. Tempo gry:
10 minut + 5 sekund na ruch
8. Terminarz:
Sobota 9.06.2018 r.
godz. 9:00 Ô?? 9:45 weryfikacja i zamkni─?cie list startowych
godz. 9:45 Ô?? odprawa techniczna
godz. 10:00 Ô?? uroczyste otwarcie turnieju
godz. 10:05 Ô?? 15:00 rundy 1-9
godz. 15:30 uroczyste zako??czenie turnieju.
9. Nagrody i awanse:
Za zaj─?cie miejsc I-III puchary i medale.
Dla najlepszych nagrody rzeczowe (liczba nagr??d uzale??niona jest od liczby startuj─?cych w danej grupie), dla wszystkich dyplomy i upominki. Awans do eliminacji strefowych uzyskuje pierwszych 10 zawodnik??w z ka??dej grupy. W gestii Trenera Koordynatora Kadry Wojew??dzkiej M??odzik??w s─? dodatkowe dwa miejsca w ka??dej grupie.
10. Sprawy s─?dziowskie:
Grupy turniejowe rozgrywane systemem szwajcarskim b─?d─? kojarzone programem ChessArbiter Pro 2016. Obowi─?zuj─? aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. Zawodnik ma prawo odwo??a─? si─? od decyzji s─?dziego rundowego/asystenta do s─?dziego g????wnego. Mistrzostwa s─? s─?dziowane przez s─?dzi??w posiadaj─?cych licencj─? s─?dziowsk─? i op??at─? roczn─? na rok 2018.
11. Finansowanie:
Zawodnicy startuj─? w turnieju na koszt w??asny lub deleguj─?cych ich klub??w.
Za ubezpieczenie zawodnik??w i ich stan zdrowia (zdolno??─? do udzia??u w zawodach) odpowiedzialne s─? jednostki deleguj─?ce.
12. Sprawy organizacyjne:
Organizatorzy zapewniaj─? sale i sprz─?t do gry.
Mistrzostwa zg??oszone do oceny rankigowej FIDE w szachach szybkich.
Opiek─? nad niepe??noletnimi zawodnikami sprawuj─? rodzice lub opiekunowie klubowi
Organizatorzy zastrzegaj─? sobie prawo interpretacji regulaminu i mo??liwo??─? wprowadzania zmian.
Zg??oszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego turnieju oraz wyra??enie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizator??w, s─?dziego g????wnego, PWZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustaw─? o ochronie danych osobowych.
PWZSzach zastrzega sobie prawo do nieodp??atnego wykorzystywania materia????w audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczeg??lno??ci zdj─?─?, materia????w filmowych, wywiad??w i nagra?? d??wi─?kowych przedstawiaj─?cych uczestnik??w w celach informacyjnych i promocyjnych.
ania - 23.05.18 - Turnieje