Aktualnie online
Go┼Ťci online: 4

U┼╝ytkownik├│w online: 0

┼ü─ůcznie u┼╝ytkownik├│w: 168
Najnowszy u┼╝ytkownik: manga73
Partnerzy
Korona na Facebooku
Zapraszamy na facebooka
Logowanie
Nazwa u┼╝ytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si─Ö

Nie mo┼╝esz si─Ö zalogowa─ç?
Popro┼Ť o nowe has┼éo
Kalendarz
<< Styczeń 2019 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31     
XXI Mi─?dzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego
Kalendarz | Szukaj   O...

Wydarzenie 22.09.2018 - 23.09.2018
XXI Mi─?dzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego
Powt├│rz: Dziennie
Eksport
XXI Mi─?dzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Zamku Malborskiego i VI Malbork Junior


Patronat honorowy Ô?? Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski


22/23-09-2018rOrganizatorzy

MCKiE w Malborku

Muzeum Zamkowe w Malborku

Starostwo Powiatowe w Malborku

Miejsce rozgrywek

Muzeum Zamkowe w Malborku - sala Ô??KarwanÔ?Ł na przedzamczu.

System rozgrywek

Turniej b─?dzie rozgrywany na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim, 25' + 05'' na ruch. W turnieju juniorskim 30 min na parti─? dla ka??dego z graczy.

Uczestnictwo i op??aty

W Mi─?dzynarodowym turnieju szachowym o puchar Zamku Malborskiego mog─? uczestniczy─? zawodnicy bez wzgl─?du na wiek i posiadan─? kategori─? po op??aceniu wpisowego w wysoko??ci 30 z??.

W Malbork Junior Open mog─? wystartowa─? zawodnicy z rocznika 2000 i m??odsi po op??aceniu wpisowego w wysoko??ci 15 z??. Op??aty te obowi─?zuj─? po przelaniu na konto MCKiE do dnia 17.09.2018 ( nie dotyczy zawodnik??w z zagranicy).

Zawodnicy: MCKiE Malbork - seniorzy 15 z??; juniorzy 8 z??.

Nr konta: 97-2490-0005-0000-4530-2335-4966

Op??ata startowa, kt??ra b─?dzie przyjmowana na sali gry od godziny 9:00 jest podwy??szona o 10 z?? ( nie dotyczy zawodnik??w z zagranicy).

Arcymistrzowie (GM i WGM) zwolnieni z op??at, zawodnicy z tytu??em IM i WIM p??ac─? 50% w/w kwot.

Zg??oszenia

Za pomoc─? formularza na stronie: http://www.chessarbiter.com/

Limit 120 os??b ?ü─?cznie w obu turniejach.

Zawodnicy zostan─? umieszczeni na li??cie startowej po dokonaniu przez nich op??aty wpisowego nie dotyczy zawodnik??w z zagranicy .

Ewentualny zwrot wpisowego b─?dzie mo??liwy w razie poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa do 18 wrze??nia 2018r.

Nagrody:

I m 1000 z??

II m 600 z??

III m 400 z??

IV m 350

V m 300

VI m 250

VII m 200

VIII m 150

IX m 100

X m 50

Ponadto organizatorzy przewiduj─? nagrody dodatkowe i specjalne.

Nagrody w turnieju Malbork Junior Open miejsca 1 do 10 nagrody rzeczowe + puchar za miejsca 1-3.

Nagrody pieni─???ne, rzeczowe i specjalne nie b─?d─? dzielone.

Kolejno??─? miejsc w przypadku r??wnej ilo??ci punkt??w:

- ??redni Buchholz

- pe??ny Buchholz

- wi─?ksza ilo??─? zwyci─?stw.

- progress

- ??redni ranking przeciwnik??w

Nagrody nale??y odebra─? osobi??cie podczas zako??czenia turnieju, w razie nieobecno??ci nagroda przechodzi na nast─?pn─? osob─? danej klasyfikacji .

Program zawod??w (jednakowy dla obu turniej??w)

Biuro zawod??w w Muzeum Zamkowym w Sali Karwan, ul. Staro??ci??ska czynne od 9:00

22.09.2017 sobota

9:00-9:40 Op??ata wpisowego dla zawodnik??w zagranicznych i sprawy organizacyjne.

9:20 - 09:55 weryfikacja listy startowej oraz odprawa techniczna.

10:00 - otwarcie turnieju

10:10 - 14:00 Rundy I - III

14:00 - 16:00 Zwiedzanie zamku na podstawie otrzymanego znaczka-zwiedzanie we w??asnym zakresie.

16:00 - 17:00 Przerwa obiadowa

17:00 - 19:15 Rundy IV i V

23.09.2017 niedziela

10:00 - 13:30 Rundy VI - VIII

13:30 - 13:45 Przerwa

13:45 - 14:45 Runda IX

Uwagi ko??cowe.

- Organizatorzy zastrzegaj─? sobie prawo interpretacji regulaminu oraz mo??liwo??─? wprowadzenia zmian.

- Zg??oszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunk??w regulaminu i wyra??enie zgody, przez zg??aszaj─?cego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizator??w w celach informacyjno - marketingowych zgodnie z ustaw─? o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr. 133, poz.883, z p????niejszymi zmianami)

- Zawodnikom nie wolno podejmowa─? dzia??a?? przyczyniaj─?cych si─? do z??ej reputacji gry w szachy

- Zawodnik rozgrywaj─?cy parti─? - opuszczaj─?cy sal─? gry musi poinformowa─? o tym arbitra.

- Decyzje s─?dziego g????wnego w trakcie rozgrywania turnieju s─? ostateczne.

- Za zdolno??─? zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby deleguj─?ce.

- Obecno??─? na odprawie technicznej jest obowi─?zkowa, w przypadku nieobecno??ci zawodnik mo??e zosta─?

dopuszczony do gry od II rundy.

- Zastrzegamy sobie prawo niedopuszczenia do udzia??u zawodnik??w bez podania przyczyn.

Ô?? Telefony kom??rkowe i inne urz─?dzenia wydobywaj─?ce d??wi─?k wy??─?czone.

- Wszyscy uczestnicy zawod??w zobowi─?zani s─? do przestrzegania powy??szego Regulaminu oraz Regulaminu Muzeum Zamku w Malborku.

- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodp??atnego wykorzystywania materia????w audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczeg??lno??ci zdj─?─?, materia????w filmowych, wywiad??w i nagra?? d??wi─?kowych przedstawiaj─?cych uczestnik??w w celach informacyjnych i promocyjnych.

Wy??ywienie i noclegi

UWAGA: Organizator nie po??redniczy w rezerwacji nocleg??w i wy??ywienia.

Proponujemy noclegi w hotelu Miejskiego O??rodka Sportu i Rekreacji (Hotel Parkowy) , gdzie istnieje r??wnie?? mo??liwo??─? wykupienia wy??ywienia. Do dyspozycji go??ci kawiarnia, korty tenisowe, boisko sportowe. Hotel Parkowy: 055 2722314,

lub tanie noclegi w Schronisku m??odzie??owym - tel. + 48 55 272 24 08

http://www.schroniskomalbork.com/str6.htm ; http://www.schroniskomalbork.noclegiw.pl/

Sprawy r????ne

Z uwagi na miejsce rozgrywania zawod??w (zabytek wpisany na list─? UNESCO) zastrzegamy sobie prawo do niedopuszczenia do udzia??u zawodnik??w bez podania przyczyn.

Patronat medialny:

Radio Malbork

Codzienna Gazeta Internetowa
ania - 12.09.18 - Turnieje