Aktualnie online
Go┼Ťci online: 4

U┼╝ytkownik├│w online: 0

┼ü─ůcznie u┼╝ytkownik├│w: 168
Najnowszy u┼╝ytkownik: manga73
Partnerzy
Korona na Facebooku
Zapraszamy na facebooka
Logowanie
Nazwa u┼╝ytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si─Ö

Nie mo┼╝esz si─Ö zalogowa─ç?
Popro┼Ť o nowe has┼éo
Kalendarz
<< Styczeń 2019 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31     
Relacja z Ô??Ferii z SzachamiÔ?Ł w Jastrz─?biej G??rze
Relacja z Ô??Ferii z SzachamiÔ?Ł w Jastrz─?biej G??rze

W dniach 28 stycznia – 3 lutego 2018 roku w Jastrz─?biej Górze, podczas VI Mi─?dzynarodowego Festiwalu Szachowego „Gwiazda Pó??nocy”, odby?? si─? obóz szachowy pod nazw─? „Ferie z Szachami”. Uczestnikami obozu byli przede wszystkim juniorzy UKS „Korona” Gda??sk, ale tak??e reprezentanci innych klubów, takich jak UKS Debiut Dziesi─?tka Olsztyn, UKS MDK Gdynia, MLKS Ostródzianka Ostróda, UKS SP 11 Skoczek Tczew i GKSz Solny Grzybowo. Dzi─?ki wspólnemu wyjazdowi uda??o si─? nawi─?za─? nowe znajomo??ci, przyja??nie, a nawet sympatie; prze??y─? niezapomniany tydzie?? w nie tylko szachowej atmosferze.

Sta??ym elementem programu obozu by??a rywalizacja w poszczególnych grupach festiwalowych: OPEN, do lat 14 i do lat 10. Natomiast czas wolny uczestnicy ferii w Jastrz─?biej Górze sp─?dzali niemniej intensywnie. Poza rywalizacj─? szachow─? mo??na by??o wzi─?─? udzia?? w licznych zabawach i konkursach, w których szczególnie m??odsi zawodnicy ch─?tnie sprawdzali swoje umiej─?tno??ci.

Dzie?? przyjazdu wykorzystali??my na integracj─? i kwestie regulaminowe. Nikt nie móg?? przypuszcza─?, ??e 40 osób jednocze??nie b─?dzie w stanie rozegra─? jedn─? parti─? szachow─?. Uda??o si─?! A emocje udzieli??y si─? tak m??odszemu, jak i nieco starszemu pokoleniu zawodników. W rezultacie wygra??y bia??e, mimo sporych strat materialnych. Tak wi─?c, czarne wezm─? rewan?? w przysz??ym roku ;)

Kolejnego dnia, z racji blisko??ci morza, wybrali??my si─? na spacer po pla??y, by dobrze dotleni─? si─? przed drug─? rund─?. Co nie by??o takie trudne, gdy?? wiatr wia?? wyj─?tkowo silny. Popo??udniowe zmagania by??y ju?? czyst─? przyjemno??ci─?. W turnieju tenisa sto??owego na pierwszym miejscu uplasowa?? si─? - tak jak w ubieg??ym roku - Patryk Trzebi??ski, a za nim Jakub Banach oraz Szymon Walczak, za?? w zabawie „Szybki Bill” zwyci─???y??y ex aequo dru??yny: „Kubeczków” w sk??adzie: Szymon Walczak, Michasia Magnuszewska i Kuba Li??kiewicz oraz „Nie chce mi si─?” w sk??adzie: Wiktoria Symbor, Szymon Kempi??ski, Sebastian Libura i Wojciech Brudzy??ski.

Wtorkowe przedpo??udnie sp─?dzali??my aktywnie, rozwijaj─?c „szare” komórki na „zaszachowanej matematyce”, w której zwyci─?zcami okazali si─? „Komandosi 2000”: Kinga Kaznowska, Wiktoria Symbor, Antoni Milencki i Marek Adamowicz.

Po obiedzie udali??my si─? z kolei na kr─?gle, i tu oprócz kapitalnej zabawy, mieli??my okazj─? podziwia─? celno??─? rzutów, w tym kilka strików. Na swoich torach najlepsze wyniki uzyskali: Jan Suchocki, Wiktoria Symbor, Patryk Trzebi??ski i Weronika Kaznowska. Wieczór zako??czy?? si─? pod znakiem gry b??yskawicznej. W juniorskim turnieju blitza najlepszym obozowiczami okazali si─? Kuba Rodziewicz-Bielewicz i Karolina Wilczewska.

Pó??metek naszego wyjazdu postanowili??my u??wietni─?, odwiedzaj─?c sklep z pami─?tkami. D??uga to by??a wizyta, bo wybór nie by?? prosty, ale w ko??cu uda??o si─? wszystkim zainteresowanym znale??─? co?? dla siebie i najbli??szych. Drug─?, z atrakcji ??rodowego dnia, by??a gra podwójna w pi??karzyki. Ostatecznie wygra??a para: Jakub Banach i Szymon Walczak, a za nimi: Igor Podzwardowski i Jakub Sienkiewicz oraz Olaf Bartoszewski-Reiski i Krzysztof Kujawa. Wieczór zako??czyli??my konkursem karaoke, który pokaza??, ??e w??ród szachistów mamy te?? talenty wokalne, których nie brakuje m.in.: Szymonowi Kempi??skiemu, Ninie Ma??ko i Kubie Le??niewiczowi. Wyst─?py przerodzi??y si─? w zabaw─? dyskotekow─?, a na parkiecie królowa??o Despacito, Sofia oraz Stasio.

Czwartkowa atrakcja (aquapark) by??a d??ugo wyczekiwana przez wszystkich, no mo??e poza wychowawcami ;) Zje??d??alnia, rw─?ca rzeka, a nawet jacuzzi, szybko znalaz??y swoich zwolenników. A po obiedzie, nabrawszy si??y, przyst─?pili??my do turnieju ze zmiennymi poleceniami pn. „??mieszne szachy”, w którym o wygranych decydowa??a dobra pami─?─?, szybko??─? i wyobra??nia. Najlepszy wynik w tej nie??atwej konkurencji uzyska?? Micha?? Krotowski-Cacha, drugi by?? Igor Podzwardowski, a trzeci Oskar ??niadecki. Tego dnia rozegrano tradycyjnie turniej „kloca”, w którym nasi zawodnicy radzili sobie ca??kiem dobrze. Najlepsz─? par─? obozow─? okazali si─?: Patryk Trzebi??ski i Piotr Bekier.

Laureatami pi─?tkowego konkursu „Mam talent” zosta??y: Kinga Kaznowska, Michasia Magnuszewska i Nina Ma??ko. I cho─? pierwsza konkurencja nie znalaz??a zbyt wielu odwa??nych, to do symultany z mistrzem – J─?drzejem D??ugoszem, przyst─?pi??a zdecydowana wi─?kszo??─? naszych podopiecznych. Nauka i do??wiadczenie – to zyskali zawodnicy. Nie uda??o si─? bowiem urwa─? nawet cz─???ci punktu ??adnemu z rozgrywaj─?cych parti─?, cho─? na kilku szachownicach d??ugo sta??a bardzo wyrównana pozycja. Brawa zatem dla Trenera Kadry M??odzików Województwa Pomorskiego!

Zwie??czeniem naszego pobytu by?? mi??o sp─?dzony wieczór w Domku My??liwskim, gdzie jedli??my pieczone kie??baski. Podczas uroczysto??ci zosta??y wr─?czone nagrody i wyró??nienia za konkursy. I tak, do??─? ??agodnie prze??yli??my zielon─? (ostatni─?) noc. Mamy ju?? na ni─? tajne sposoby ;)

Na zako??czenie uczestnicy „Ferii z Szachami” wzi─?li udzia?? w podsumowaniu Mi─?dzynarodowego Festiwalu Szachowego „ GWIAZDA PÓ?üNOCY”, podczas którego wszyscy zostali uhonorowani dyplomami, najm??odsi zawodnicy tak??e nagrodami, za?? najlepsi w danej grupie wiekowej pucharami i medalami.

Wyjazd na ferie do Jastrz─?biej Góry (ju?? szósty w tym roku) z pewno??ci─? mo??emy zaliczy─? do udanych, a dodatkowo – bogatych w sukcesy naszych podopiecznych. A ponadto, a?? pi─?ciu obozowiczów podczas wyjazdu obchodzi??o urodziny. Jednym s??owem „dzia??o si─?” ?ü?

Jeste??my z Was dumni i jeszcze raz gratulujemy! Do zobaczenia ?ü?

ania dnia luty 08 2018
Drukuj
Oceny
Tylko zarejestrowani u┼╝ytkownicy mog─ů ocenia─ç zawarto┼Ť─ç strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Mo┼╝e czas doda─ç swoj─ů?